CONCURS DE CARTELLS SOBRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Aquest cartell és obra de José Antonio Santos Villa. Ha estat finalista en el concurs de El mundo.

Bo, eh!
iSMAEL