Col·leccionisme: Cartografies reivindicadores de realitats pròpies.


L'Hangar està organitzant un seguit de taules rodones entorn el col·leccionisme com a estri creador adressada sobretot als joves artistes. Per a més informació: http://www.palmerproduce.com/