ACCIONS REVERSIBLES 3

PRESENTACIÓ 5
FERNANDO HERNANDEZ

Projectes artístics amb finalitats perdagògiques.

Es sorpren que a la ciutat de San Pablo (Mèxic) hi hagi una diferència entre ART-Educadors i Artistes-Educadors. Els primers es defineixen com com a educadors que ensenyen art. Els segons com a educadors que ensenyen projectes artístics.

La Facultat de BB.AA de Barcelona, té una relació conflictiva amb la pedagogia. Un 60 % dels llicenciats en BB.AA treballen en l'àmbit de l'educació.

TIPOLOGIES D'ARTISTES en relació a l'escola:

- Fan us de l'escola d'una manera vampírica.
- Venen els seus projectes a l'escola
- Construeixen un projecte de forma col•laborativa (hi ha graus de col•laboració)

Art & Play va ser una mostra realitzada a Seul on, a més de les peces definitives hi ha el procés de creació. COMPARTIR EL SECRET.

Artists in School és una proposta del Govern de Nova Zelanda per implicar els artistes a realitzar projectes a les escoles http://www.artistinschool.co.nz/

Engine room. És un projecte del la facultat de BB.AA de Londres, amb finançament del govern per dur a terme projectes artístics a les escoles de primària amb artistes.
http://www.engineroomcogs.org/

La demanda que fa Hernández als artistes que volen treballar amb projectes a l'escola és la de fer una proposta creativa, artística, cultural, econòmica, espiritual...

Per Hernández l'artista no pot obviar la planificació, la implementació i l'avaluació del projecte (cal compromís!)

Per poder dur a terme aquests projectes calen estructures flexibles a les escoles. Cal que sigui accessible a tothom i sobretot, que els projectes estiguin connectats amb el context local.

Hernández defineix la Visual i Plàstica actual com:

LA CELEBRACIÓN DEL HACER. En el sentit que es prioritza realitzar activitats, una darrera l'altra per davant del treball per projectes on aquestes activitats s'interrelacionen amb finalitats reals. És per això que cal fer una vinculació total del projectes cap a la recerca. Per Hernández, l'exposició pública d'aquests projectes és un reconeixement als participants.


No hi ha millor pràctica que una bona teoria.
Lenin


Creative partnerships (Escòcia). Aquesta és una proposta del departament d'educació per involucrar a artistes en la formació dels nens de primària.

http://www.creative-partnerships.com/projects/

cal: “plantearnos la necesidad de ayudar a los niños, niñas y jóvenes, pero también a los educadores, a ir más allá de la tradicional obsesión por enseñar a ver y promover experiencias artísticas. En un mundo dominado por dispositivos visuales y tecnologías de la representación (las artes visuales actúan como tales) nuestra finalidad educativa podría ser facilitar experiencias reflexivas críticas. Experiencias que, como señala Nancy Pauly (2003), permitan a los estudiantes comprender cómo las imágenes influyen sus pensamientos, sus acciones, sus sentimientos y la imaginación de sus identidades e historias sociales.” (Hernández, 2007; 23)