STAND FIRA SEFED (simulació d'empresa)

Cada dos anys els artístics de 2n fan una proposta d'estand pel SEFED (simulació d'empresa). Es tracta d'una unitat didàctica molt complerta en la que els alumnes treballen, tant en l'àmbit del disseny gràfic (imatge corporativa) com en el treball més volumètric i d'interior.
Els alumnes, constituits en equips presenten una proposta en format projecte i maqueta. L'equip guanyador és l'encarregat de traslladar a la realitat l'estand triat.

ismael1 comentaris: