TALLER DE GRAVAT

Taller de gravat del Patronat Municipal de Cultura
Curs 2007-2008

Jordi Rosés, gravat
Pilar Lloret, estampació


Enguany el Patronat Municipal de Cultura obre el Taller Municipal de Gravat, consolidat ja a la ciutat després de l’etapa dirigida per Raül Capitani i, des de l’any 1997, conduït per Jordi Rosés i Pilar Lloret. Amb un programa en tres nivells, els cursos ofereixen un compendi del món del gravat calcogràfic: les tècniques, les eines, els materials, els papers... Processos que els alumnes podran experimentar durant tot un curs dedicat a l’aprenentatge de les diverses possibilitats del gravat, amb la novetat de l’adequació progressiva del taller al gravat no tòxic, les tècniques i materials del qual s’introduiran a tots els nivells del curs.Curs 2007/2008
del 18 de gener al 28 de juny de 2008

Preu: 398 euros
(260 euros abans de començar el curs i 138 euros la primera setmana de maig/ impostos i assegurança inclosos)

Lloc: c. de Josep Montserrat Cuadrada, 43-49. /08303 Mataró

Nivell 1. Introducció a les tècniques bàsiques del gravat
divendres, de 6 a 10 del vespre


Nivell 2. El gravat a color a diverses planxes de coure i orgàniques
dissabte, de 4 a 8 de la tarda


Nivell 3. Taller de pràctiques
dissabte, de 10 a 2 del migdia

Inscripcions:
Dies: del 2 a l’11 de gener de 2008,
Lloc: a les oficines del Patronat Municipal de Cultura, de dilluns a divendres, de 9 a 2 del migdia i de 6 a 8 de la tarda.
Documentació: a) fotocòpia del DNI i fotocòpia del document amb el núm. de cc; b) full d’inscripció i full d’autorització bancària (els podeu trobar a www.cultura.mataro.cat/tallergravat)

per a més informació: www.cultura.mataro.cat/tallergravat


Nivell 1
Introducció a les tècniques bàsiques del gravat
divendres, de 6 a 10 del vespre

Curs adreçat a tothom que vulgui iniciar-se o aprofundir els coneixements de gravat calcogràfic com a mitjà contemporani d’expressió plàstica.
El curs aspira a donar una nova visió del gravat a partir del coneixement de diverses tècniques, així com proporcionar una base sòlida sobre els principis de l’estampació del gravat calcogràfic.

Programa
Presentació del curs – l’obra gràfica original – descripció dels sistemes d’impressió – el gravat calcogràfic – el reconeixement de l’estampa.
El taller: característiques generals. Introducció a la utilització del taller. Preparació de les planxes: polir, bisellar, desengreixar, desoxidar.
Tècniques indirectes: ús del vernís dur, ús de vernissos acrílics, l’aiguafort, la menjada oberta, el vernís tou, l’aiguatinta al betum, a la resina de colofònia, ús de resines acríliques, el sucre.
Tècniques directes: la punta seca, el mezzotinto, les ruletes.
L’estampació: els papers, les tintes, l’estampació amb una planxa, a una tinta, l’entintat en calent, la numeració de les edicions, l’anul·lació de la planxa.


Nivell 2
El gravat a color a diverses planxes de coure i orgàniques
dissabte, de 4 a 8 de la tarda

Curs adreçat als alumnes que ja han fet el curs de Nivell 1.

Programa
Aprofundiment dels recursos estudiats al curs anterior.
L’estampació a colors. Preparació i adequació de les planxes per ser estampades a colors. Aplicació del vernís tou per la creació de planxes a diversos colors. Estampació d’una planxa a la poupèe, el roll-up, els collages.
Estampació a diverses planxes, el registre. Efectes especials, les màcules, les plantilles.
Estudi comparatiu de diversos tipus de paper.
Introducció a les tècniques additives aplicant-les a la realització d’estampes policromes a diverses planxes.
Adequació dels diversos materials com a suport: tàblex, blanc, plastificat, cartró, taulers, etc.
Treball directe sobre la planxa: punta seca, rascat, talla, bases líquides, esmalts, vernissos, pintura plàstica, làtex, bases cremoses, massilles, bases sòlides, tèxtils, carborúndum, paper d’alumini, de vidre, cinta adhesiva.
Estampació de les tècniques additives, adequació de les tintes, els feltres, les pressions.
Aplicació de noves tecnologies; el fotogravat calcogràfic, mitjançant l’utilització de tranfers.
Nivell 3
Taller de pràctiques
dissabte, de 10 a 2 del migdia

Curs adreçat a les persones que hagin fet els Nivells 1 i 2. Ensenyament tutoritzat i personalitzat segons les necessitats de l’obra de cada alumne des d’un punt de vista pràctic de taller.
L’objectiu d’aquest taller és desenvolupar i aprofundir els coneixements obtinguts en els cursos precedents, propiciant la creació pròpia mitjançant la realització d’un projecte personal i una proposta en comú (una carpeta de gravats, un llibre de bibliòfil, una edició, etc ).

Programa:
Presentació d’un projecte de gravat calcogràfic. Estudi de la seva viabilitat, mitjans, tècniques a desenvolupar. Planificació del treball: mides, format, tiratge. Presentació del treball: carpeta, llibre, caixa etc. Assessorament tècnic a partir del projecte presentat. Realització de les planxes, estampació de les proves d’estat, obtenció del b.a.t., planificació de l’edició, preparació de les plantilles, preparació de les tintes i del paper. Estampació de les planxes, assecat de les estampes, manipulació i post-producció de les estampes. Presentació de l’edició, justificació del tiratge.

MALGRAT EL PERIODE DE INSCRIPCIÓ ACABAVA AQUEST DIVENDRES... ESTIC SEGUR QUE FENT UNA TRUCADA AL PATRONAT, US HI PODRIEU INSCRIURE.

Ismael