eBent. Festival internacional de fets performàticseBent’07encontre internacional de fets performàtics
Convocatòria de projectes per l'Espai Jove Boca Nord

eBent’07 és la setena edició de l’encontre internacional de fets performàtics, que s’ha vingut celebrant des de 2001. eBent va néixer amb la intenció de presentar una mostra del panorama de l’art d’acció o performance arreu del món. A poc a poc, la concepció del festival es va anar ampliant per generar un discurs actualitzat sobre aquest llenguatge artístic, que considerem una pràctica artística contemporània, viva i en continua expansió.

Atès que el concepte “performance” ha quedat restringit a una tipologia de treball més consensuat o lligats a una determinada pràctica, emprem la denominació més genèrica de fets performàtics per abraçar un tipus de pràctica artística interdisciplinària, en la qual, tot i ésser realitzada per l’artista en directe i en temps real, els artistes treballen amb la incertesa, l’imprevisible i l’obertura a múltiples llenguatges. És a dir, els artistes posen a la seva disposició tots els recursos que aquests llenguatges els poden oferir, ja siguin tecnològics, conceptuals, escènics... per tant, mantenen una estreta vinculació amb les arts plàstiques, visuals, teatrals, dansa, música... o amb totes alhora.

Aquests processos que han acostat la performance a d’altres pràctiques, i a l’inrevés, no constitueixen al nostre parer una convergència d’unes i altres, sinó una ampliació del camp de treball de totes elles. És per això que parlem d’”expansions”. Però aquestes expansions no s’han d’entendre com una evolució “natural” de la pràctica artística, sinó que constitueixen troballes, moltes vegades no buscades i ni tan sols observades en el moment de la creació sinó més tard, en contemplar obra i procés globalment, un cop finalitzat. Són, per tant, “expansions accidentals”, descobriments sorgits de la dinàmica creativa de la pràctica de l’art actual.

eBent llança una convocatòria per a seleccionar projectes per a “La nit de la performance”, que tindrà lloc a l’Espai Jove Boca Nord (Agudells 37-45) de Barcelona, el dissabte dia 1 de desembre a partir de les 22 hores, dintre de les activitats de l'actual edició. Conseqüentment amb el concepte d’expansions accidentals, no hi ha limitació pel que fa a la tècnica i mitjans utilitzats. Es valoraran especialment els projectes d'artistes joves o que comencin i les propostes que estiguin als límits del que s’entén per performance, interrelacionades amb altres mitjans artístics (vídeo, música, net-art...), encara que no es descartarà cap proposta per aquestes raons.

Els artistes que estiguin interessats poden enviar una breu sinopsi de l'acció, un breu currículum i alguna imatge al següent e-mail: ebent[AT]ebent.org . Afegiu també correu electrònic i telèfon de contacte.

Si voleu, també podeu enviar material filmat (vídeo, DVD) de treballs anteriors. L'enviament es farà a la següent adreça, comunicant l'enviament per e-mail o per telèfon al 659 859 676.

club8 difusió de la performance (a l'atenció de Carlos Pina) Apartat 22193 08080 Barcelona

No es retornarà el material rebut, que passarà a formar part de l'arxiu de vídeos de performance de l'associació, podent servir per a la selecció de participants en pròximes edicions. Si es desitja la devolució del material, haurà d’incloure's dins de l'enviament un sobre amb l'adreça, convenientment franquejat.

S'ofereix un petit caixet i els mitjans tècnics del centre (equips de so, vídeo, projecció...), però no es poden pagar despeses de material, ni viatges ni allotjament, encara que s'intentarà facilitar als artistes tot allò que sigui possible.

El termini de recepció de propostes finalitzarà el 10 de novembre de 2005.

Per a més informació, veure www.ebent.org

1 comentaris:

Anònim ha dit...
on

L'entrega dels treballs és el 10 de novembre de 2005?

diria que no, eh..!
s'han de llegir les coses abans de publicar-les :)


Isma, ja veus que passo per aqui sovint, no pots queixar-te.

Marina.